رتبه‌بندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه های هلند

در این نوشته رتبه‌بندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه‌های هلند براساس QS World University Rankings 2019 به تفکیک رشته‌ها بیان شده است.

کشور هلند قدیمی‌ترین و با استنادترین سیستم آموزش عالی در جهان را دارا است. قدمت سیستم آموزشی عالی در هلند به قرن ۱۶ میلادی برمی‌گردد. رتبه‌بندی دانشگاهی جهانی QS در سال ۲۰۱۸  شامل ۱۳ دانشگاه از هلند می‌شود که تمامی این دانشگاه‌های برتر، رتبه‌های زیر ۴۰۰ را از آن خود کرده‌اند. در بین این ۱۳ دانشگاه، ۸ دانشگاه در رتبه‌ی زیر ۱۵۰ قرار دارند. برترین موسسه‌ی آموزشی هلند، دانشگاه صنعتی دلفت با رتبه‌ی ۴۵ در جهان است. هم‌چنین دانشگاه‌های آمستردام و دانشگاه صنعتی ایدوفن در رتبه‌های ۵۸ و ۱۰۴ جهانی قرار دارند. تجربه نشان داده است که دانشجویان برای یک سال در حال زندگی و تحصیل در هلند هستند، در حدود ۸۰۰ تا ۱،۱۰۰ یورو در ماه هزینه می‌کنند.

 

رتبه‌بندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاههای هلند رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاههای هلند براساس QS World University Rankings 2019

رتبه ۱ هلند          رتبه ۵۲ جهانی                  Delft University of Technology

رتبه ۲ هلند          رتبه ۵۷ جهانی                  University of Amsterdam

رتبه ۳ هلند          رتبه ۹۹ جهانی                  Eindhoven University of Technology

رتبه ۴ هلند          رتبه ۱۲۰ جهانی                University of Groningen

رتبه ۵ هلند          رتبه ۱۲۲ جهانی                Leiden University

رتبه ۶ هلند          رتبه ۱۲۴ جهانی                Utrecht University

رتبه ۷ هلند          رتبه ۱۲۵ جهانی                Wageningen University

رتبه ۸ هلند          رتبه ۱۷۲ جهانی                University of Twente

رتبه ۹ هلند          رتبه ۱۷۹ جهانی                Erasmus University Rotterdam

رتبه ۱۰ هلند        رتبه ۲۰۴ جهانی                Redboud University

رتبه ۱۱ هلند        رتبه ۲۱۱ جهانی                Maastricht University

رتبه ۱۲ هلند        رتبه ۲۳۱ جهانی                Vrije Universiteit Amsterdam

رتبه ۱۳ هلند        رتبه ۳۱۹ جهانی                Tilburg University

دانشگاه‌های هلند

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاههای هلند براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای فنی و مهندسی

رتبه ۱ هلند          رتبه ۲۲ جهانی                  Delft University of Technology

رتبه ۲ هلند          رتبه ۱۰۳ جهانی                Eindhoven University of Technology

رتبه ۳ هلند          رتبه ۲۲۰ جهانی                University of Twente

رتبه ۴ هلند          رتبه ۲۶۱ جهانی                Utrecht University

رتبه ۵ هلند          رتبه ۳۰۳ جهانی                University of Groningen

رتبه ۶ هلند          رتبه ۳۱۰ جهانی                Leiden University

رتبه ۷ هلند          رتبه ۴۵۱-۵۰۰ جهانی         Erasmus University Rotterdam

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاههای هلند براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای پزشکی

رتبه ۱ هلند          رتبه ۳۴ جهانی                  University of Amsterdam

رتبه ۲ هلند          رتبه ۳۹ جهانی                  Erasmus University Rotterdam

رتبه ۳ هلند          رتبه ۵۱-۱۰۰ جهانی           Leiden University

رتبه ۴ هلند          رتبه ۵۱-۱۰۰ جهانی           Maastricht University

رتبه ۵ هلند          رتبه ۵۱-۱۰۰ جهانی           Utrecht University

رتبه ۶ هلند          رتبه ۱۰۱-۱۵۰ جهانی         Redboud University

رتبه ۷ هلند          رتبه ۱۰۱-۱۵۰ جهانی         University of Groningen

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاههای هلند براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای دندان پزشکی

رتبه ۱ هلند          رتبه ۴ جهانی                   ( Academic Centre for Dentistry Amsterdam (ACTA

رتبه ۲ هلند          رتبه ۴۲ جهانی                  Redboud University

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاههای هلند براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای مدیریت و تجارت

رتبه ۱ هلند          رتبه ۳۰ جهانی                  Erasmus University Rotterdam

رتبه ۲ هلند          رتبه ۵۱-۱۰۰ جهانی           University of Amsterdam

رتبه ۳ هلند          رتبه ۱۰۱-۱۵۰ جهانی         Tilburg University

رتبه ۴ هلند          رتبه ۱۰۱-۱۵۰ جهانی         University of Groningen

رتبه ۵ هلند          رتبه ۲۰۱-۲۵۰ جهانی         Eindhoven University of Technology

رتبه ۶ هلند          رتبه ۲۰۱-۲۵۰ جهانی         Maastricht School of Management

رتبه ۷ هلند          رتبه ۲۰۱-۲۵۰ جهانی         Maastricht University

رتبه ۸ هلند          رتبه ۲۰۱-۲۵۰ جهانی         Vrije Universiteit Amsterdam

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاههای هلند براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای معماری

رتبه ۱ هلند          رتبه ۳ جهانی                    Delft University of Technology

رتبه ۲ هلند          رتبه ۴۵ جهانی                  Eindhoven University of Technology

رتبه ۳ هلند          رتبه ۱۵۱-۲۰۰ جهانی         University of Twente

رتبه ۴ هلند          رتبه ۱۵۱-۲۰۰ جهانی         Vrije Universiteit Amsterdam

رتبه ۵ هلند          رتبه ۱۵۱-۲۰۰ جهانی         Wageningen University

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاههای هلند براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای علوم کامپیوتری

رتبه ۱ هلند          رتبه ۵۱-۱۰۰ جهانی           Delft University of Technology

رتبه ۲ هلند          رتبه ۵۱-۱۰۰ جهانی           University of Amsterdam

رتبه ۳ هلند          رتبه ۱۰۱-۱۵۰ جهانی         Eindhoven University of Technology

رتبه ۴ هلند          رتبه ۱۰۱-۱۵۰ جهانی         Vrije Universiteit Amsterdam

رتبه ۵ هلند          رتبه ۱۵۱-۲۰۰ جهانی         Utrecht University

رتبه ۶ هلند          رتبه ۲۰۱-۲۵۰ جهانی         University of Groningen

رتبه ۷ هلند          رتبه ۲۰۱-۲۵۰ جهانی         University of Twente

رتبه ۸ هلند          رتبه ۲۵۱-۳۰۰ جهانی         Leiden University

رتبه ۹ هلند          رتبه ۴۱۰-۴۵۰ جهانی         Redboud University

رتبه ۱۰ هلند        رتبه ۴۵۱-۵۰۰ جهانی         Maastricht University

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاههای هلند براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای مهندسی مکانیک، هوافضا و ساخت و تولید

رتبه ۱ هلند          رتبه ۱۳ جهانی                  Delft University of Technology

رتبه ۲ هلند          رتبه ۵۱-۱۰۰ جهانی           Eindhoven University of Technology

رتبه ۳ هلند          رتبه ۱۰۱-۱۵۰ جهانی         University of Twente

 

رتبهبندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاههای هلند براساس QS World University Rankings 2018 برای رشتههای مهندسی برق و الکترونیک

رتبه ۱ هلند          رتبه ۳۲ جهانی                  Delft University of Technology

رتبه ۲ هلند          رتبه ۵۱-۱۰۰ جهانی           Eindhoven University of Technology

رتبه ۳ هلند          رتبه ۱۵۱-۲۰۰ جهانی         University of Twente

رتبه ۴ هلند          رتبه ۳۰۱-۳۵۰ جهانی         University of Groningen

 

یک پاسخ به “رتبه‌بندی داخلی و جهانی بهترین دانشگاه های هلند”

  1. ZSultani گفت:

    بسیار دانشگاه هست میخواهم در آن جادرس بیخوانم

دیدگاهتان را بنویسید