رتبه کل دانشگاه
تعداد اساتید
3٬859
تعداد دانشجو
3٬107
وضعیت
عمومی
تعداد اساتید بین‌المللی
704
تعداد دانشجویان بین‌المللی

University of California, San Francisco

وضعیت کلی دانشگاه

دانشگاه
رتبه دانشگاه بین کل دانشگاه‌های جهان
وضعیت دانشگاه
عمومی
خروجی تحقیقاتی
بسیار بالا
رنکینگ جهانی دانشگاه
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
دانشجویان و اساتید
تعداد کل دانشجویان: 3٬107
کاردانی و کارشناسی
100%
تحصبلات تکمیلی
تعداد دانشجویان بین‌المللی:
کاردانی و کارشناسی
تحصبلات تکمیلی
تعداد کل اساتید: 3972
3268
اساتید داخلی
704
اساتید بین‌المللی
هزینه‌های دانشگاه

برای آگاهی از میزان هزینه‌ها، نحوه اپلای و همچنین تحصیل در دانشگاه University of California, San Francisco با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

تلفن تماس: ۰۲۱-۶۶۵۶ ۸۹۵۳

ایمیل : info@nextabroad.com

مشاوره‌ی رایگان

موقعیت دانشگاه

دیدگاهتان را بنویسید

رتبه کل دانشگاه
45
تعداد اساتید
3٬694
تعداد دانشجو
32٬237
وضعیت
عمومی
تعداد اساتید بین‌المللی
892
تعداد دانشجویان بین‌المللی
8270

University of California, San Diego (UCSD)

وضعیت کلی دانشگاه

دانشگاه
رتبه دانشگاه بین کل دانشگاه‌های جهان
45
وضعیت دانشگاه
عمومی
خروجی تحقیقاتی
بسیار بالا
رنکینگ جهانی دانشگاه
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
63 59 44 40 38 41 45
دانشجویان و اساتید
تعداد کل دانشجویان: 32٬237
80%
کاردانی و کارشناسی
20%
تحصبلات تکمیلی
تعداد دانشجویان بین‌المللی: 8270
31%
کاردانی و کارشناسی
69%
تحصبلات تکمیلی
تعداد کل اساتید: 4003
3111
اساتید داخلی
892
اساتید بین‌المللی
هزینه‌های دانشگاه

برای آگاهی از میزان هزینه‌ها، نحوه اپلای و همچنین تحصیل در دانشگاه University of California, San Diego (UCSD) با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

تلفن تماس: ۰۲۱-۶۶۵۶ ۸۹۵۳

ایمیل : info@nextabroad.com

مشاوره‌ی رایگان

موقعیت دانشگاه

دیدگاهتان را بنویسید

دانشگاه‌های مشابه